„Metų ratas“ – tai socialinės dirbtuvės, kuriose žmonės turintys protinę ir psichinę negalią, padedami meistrų kuria rankdarbius, aksesuarus ir kitas paklausias prekes, taip pat bendruomenei reikalingas paslaugas. Mūsų žmonės gali sutvarkyti aplinką, vasarą nupjauti žolę, žiemą nukasti sniegą.

Pirkdami mūsų gaminius ar paslaugas jūs atliksite prasmingą darbą.  

Pirkite prasmingai.

Ačiū, kad palaikote mus.

 

Įsukime Metų ratą kartu.

Socialinės dirbtuvės „Metų ratas“

Apie mus

Mes – socialinės dirbtuvės „Metų ratas“ – vienas prasmingiausių socialinių projektų, sujungsiantis skirtingus žmones bendram tikslui.

Mūsų dirbtuvėse žmonės, turintys protinę ir psichinę negalią, padedami meistrų kuria rankdarbius, aksesuarus ir kitas paklausias prekes, taip pat teikia bendruomenėje reikalingas paslaugas, tokias kaip žolės pjovimas, namų, įstaigų aplinkos tvarkymas, žolės pjovimas vasarą, sniego kasimas žiemą.

Socialinių dirbtuvių veikla aprėpia intelekto ar psichosocialinę negalią turinčių žmonių užimtumą ir skatina jų darbinių įgūdžių lavinimą.

Socialinių dirbtuvių paslauga teikiama žmonėms nuo 18 metų, kurie dėl tam tikrų negalios sąlygotų priežasčių negali įsidarbinti laisvojoje darbo rinkoje ar pasinaudoti įdarbinimo su pagalba paslauga.

Teikiant šią paslaugą, darbas su socialinių dirbtuvių lankytojais organizuojamas pagal individualius planus, atsižvelgiant į kiekvieno žmogaus gebėjimus ir galimybes. Paslauga organizuojama vadovaujantis orientacijos į asmenį, aktyvinimo, adekvatumo, partnerystės, orientacijos į darbo, socialinio verslumo principais.

Vienas iš svarbesnių socialinių dirbtuvių bruožų – konkurencingos ir kokybiškos produkcijos gamyba, kurią realizavus žmogus gauna tam tikrą atlygį ar kitaip skatinamas ir motyvuojamas.

Socialinių dirbtuvių veikla aprėpia intelekto ar psichosocialinę negalią turinčių žmonių užimtumą ir skatina jų darbinių įgūdžių lavinimą.

SOCIALINĖS DIRBTUVĖS tai projekto „Perėjimas nuo institucinės nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione, vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ (07-018-P-001).

„Metų ratas“ Tauragėje startavo 2024 metų gegužę.

Vykdytojas – Adakavo socialiniai paslaugų namai.

Veiklos vieta – Adakavo socialinių paslaugų namų Tauragės padalinys. Mes įsikūrę Tauragėje, Prezidento g. 21 (greta turgelio, esančio priešais Sodrą).

Misija:

KAS YRA SOCIALINĖS DIRBTUVĖS?

Dalyvaudamas socialinių dirbtuvių veikloje, žmogus su negalia turi galimybę save realizuoti: būti našiu bendruomenės nariu, už darbą gauti atlygį, pagerinti bendravimo įgūdžius ir plėsti pažinčių ratą bei kaupti darbinę patirtį.

Socialinių dirbtuvių paskirtis – didinti žmonių su intelekto ar psichosocialine negalia įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes, ugdyti, lavinti ir palaikyti bendruosius ir specialiuosius darbinius įgūdžius, atliekant prasmingas darbinio užimtumo veiklas, nukreiptas į konkrečios prekės, produkto gamybą ar paslaugos atlikimą.

KĄ SOCIALINĖSE DIRBTUVĖSE VEIKIA ŽMONĖS SU NEGALIA?

Socialinėse dirbtuvėse žmonės su intelekto ar psichosocialinę negalia kuria tam tikras paklausias prekes ar teikia bendruomenėje reikalingas paslaugas. Tam tikra prasme, tai darbo įgūdžių ugdymas mažiau savarankiškiems intelekto ar psichosocialinę negalią turintiems žmonėms, kurie gali bent kelias valandas per dieną prisidėti prie kokio nors produkto kūrimo.

KOKIA SOCIALINIŲ DIRBTUVIŲ NAUDA?

Iki šiol globos namuose gyvenantys neįgalieji dažniau buvo įtraukiami į įvairias menines veiklas, kurių pobūdis labiau pramoginis nei ugdomasis. Tačiau pačiam žmogui naudinga įgyti konkrečių įgūdžių ir galbūt ateityje pradėti dirbti bei užsidirbti. Tai sukuria prasmės jausmą, ypač kai žmogus gali savimi bent iš dalies pasirūpinti.

Lietuvoje jau veikia beveik trys dešimtys socialinių dirbtuvių, kuriose darbo rinkai būtinus įgūdžius ugdo puspenkto šimto žmonių su intelekto ar psichosocialine negalia.